Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol


De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROS overlegt onder andere over geluidhinder en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROS het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en hinder wil beperken.

De CROS wordt gevormd door vertegenwoordigers uit diverse geledingen met uiteenlopende belangen en achtergronden:

  • Luchtvaartpartijen: Luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland,  luchtvaartmaatschappijen (KLM, Transavia en Martinair)
  • Provinciale en lokale bestuurders uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
  • Bewonersvertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten