De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Lees meer
26 maart 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 2014

Lees meer
23 maart 2015

Voortgangsrapportage Schipholzaken 2014

Lees meer
17 maart 2015

Planning baanonderhoud 2015 bekend

Lees meer

Vliegverkeer InZicht