De leden van de CROS


De CROS wordt gevormd door vertegenwoordigers uit diverse geledingen met uiteenlopende belangen en achtergronden.

Luchtvaartsector

Vertegenwoordigers van de luchtvaartsector: Amsterdam Airport Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, Transavia en Martinair.
 

Bestuurders

De bestuurders zijn wethouders of burgemeesters van de gemeenten die lid zijn van de CROS, alsmede de gedeputeerden van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
 

Bewonersvertegenwoordigers

De bewonersvertegenwoordigers hebben een aparte positie binnen de CROS. Waar de andere leden vertegenwoordigers zijn van een organisatie, nemen bewoners vrijwillig deel aan de CROS en vertegenwoordigen zij de bewoners in de omgeving van Schiphol.

Onafhankelijke positie
Bewonersvertegenwoordigers vormen een zelfstandige, onafhankelijke partij binnen de CROS. Deze vertegenwoordigers van burgers uit de gemeenten die lid zijn van de CROS dienen zich gezamenlijk in te zetten voor vermindering van de (geluid)hinder rondom Schiphol.

Voordracht- en benoemingsprocedure
Het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente die lid wordt van de CROS doet bij voorkeur de voordracht voor een bewonersvertegenwoordiger.

De procedure is als volgt:
- De gemeente stelt het secretariaat van de CROS schriftelijk op de hoogte van
  de voordracht;
- De voorzitter van de CROS benoemt de bewonersvertegenwoordiger, waarna het
  secretariaat de betreffende persoon opneemt in de ledenadministratie.

Benoemingstermijn
De benoemingstermijn van een bewonersvertegenwoordiger is 4 jaar. Maximaal 1 keer kan herbenoeming voor wederom een periode van 4 jaar plaatsvinden. Daarna kan de CROS in uitzonderlijke gevallen een bewonersvertegenwoordiger herbenoemen voor telkens 1 jaar, met een maximum van 4 jaar.

Bewonersvooroverleg (BVO)
Het bewonersvooroverleg is bedoeld ter voorbereiding op de plenaire CROS-vergaderingen. De organisatie van deze belangrijke vorm van overleg is in handen van de bewonersvertegenwoordigers.

In het BVO stemmen de clusterbewonersvertegenwoordigers van de 8 clusters de onderwerpen af die op de agenda van de plenaire CROS-vergadering staan. De 8 clusterbewonersvertegenwoordigers bepalen in dit overleg de gezamenlijke standpunten van de bewoners in de CROS. Het streven is om als bewonersvertegenwoordigers tot één stem te komen. Maar uiteraard is er ruimte voor een afwijkende mening.

De bewonersvertegenwoordigers zorgen zelf voor het voorzitterschap en de voorbereiding van het BVO. Het overleg vindt twee dagen voor de plenaire CROS-vergadering plaats. Het CROS-secretariaat zorgt voor de faciliteiten en de verslaglegging.

BVO groot
Daarnaast vindt een aantal keer per jaar een zogenaamd BVO groot plaats. Hiervoor worden alle bewonersvertegenwoordigers van de CROS uitgenodigd. De onderwerpen kunnen divers van aard zijn. Het initiatief komt vanuit de bewonersvertegenwoordigers zelf of vanuit het Dagelijks Bestuur.  Het CROS-secretariaat faciliteert het overleg en zorgt voor een onafhankelijke voorzitter die het overleg in goede banen leidt.