5 april: Plenaire Vergadering

08-01-2013
De plenaire CROS-vergadering is het besluitvormende orgaan van de CROS.

De Commissie houdt 4 keer per jaar een plenaire vergadering. In deze vergadering worden adviezen vastgesteld en vindt besluitvorming plaats over reguliere zaken die te maken hebben met de organisatie van de Commissie zoals de jaarverslag, begroting en de financiële jaarrekening.


Deze vergadering is niet openbaar. Alleen de leden van CROS-plenair (of hun plaatsvervangers) mogen aanwezig zijn bij deze vergadering.

< Ga terug Share on twitter