Welkom bij de CROS

CROS staat voor Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.
 

Actueel

Advies Omgevingsraad Schiphol aangeboden aan Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 april jl. het advies over de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees verder >

Kort verslag plenaire CROS-vergadering 11 april 2014

Op 11 april vond de tweede plenaire CROS-vergadering van 2014 plaats. Lees verder >

Fred van Deventer over vliegtuiggeluid - deel 2

Op 3 april jl. gaf Fred van Deventer zijn tweede college over vliegtuiggeluid. Het onderwerp van het tweede college was het meten van geluid. Lees verder >

Eerste kwartaalrapportage Bas 2014 beschikbaar

De kwartaalrapportage van Bas over het eerste kwartaal van het gebruiksjaar 2014 (1 november 2013 tot en met 31 januari 2014) is beschikbaar. Lees verder >

Planning baanonderhoud 2014

De planning van het onderhoud aan de start- landingsbanen en de taxibanen van 2014 staat op de Bas-website. Lees verder >

NOMOS online is vernieuwd!

Met ingang van 31 maart zijn de meetgegevens van NOMOS systeem te raadplegen via een geheel vernieuwde website. Lees verder >

Inzet Aalsmeerbaan in winterperiode 2013/14

Naar aanleiding van vragen en klachten van omwonenden over de inzet van de Aalsmeerbaan heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderzoek gedaan naar het gebruik van deze baan in de winterperiode 2013/2014. Lees verder >

Bekijk de Digitale Brochure ‘Schiphol en omgeving’Bekijk het Lespakket Schiphol