Welkom bij de CROS

CROS staat voor Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.
 

Actueel

Besluit Alderstafel over Spykerboorroute

Aan de Alderstafel van 11 december jl. is door alle partijen (luchtvaartsector, bewoners, regionale bestuurders, Rijk) besloten dat het door Haarlemmermeer ingebrachte voorstel voor het verleggen van de Spykerboorroute niet wordt uitgevoerd. Lees verder >

Brief aan staatssecretaris over verkiezingsuitslag bewoners ORS

De heer Alders heeft een brief gezonden aan staatssecretaris Mansveld over het verloop van de verkiezingen van de clusterbewonersvertegenwoordigers voor de Omgevingsraad Schiphol i.o. Lees verder >

Informatiebijeenkomst groot baanonderhoud

Op 29 oktober jl. organiseerde Schiphol bij de CROS een informatiebijeenkomst over groot baanonderhoud. Lees verder >

Staatssecretaris Mansveld biedt Gebruiksprognose 2015 aan de Tweede Kamer aan

De Gebruiksprognose 2015 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar 2015 (1 november 2014 t/m 31 oktober 2015) en de hierbij optredende geluidbelasting in de omgeving. Lees verder >

KLM is jarig en trakteert Hoogvliegers op een wereldvlucht

Op zaterdag 11 oktober 2014 werden 54 zieke en gehandicapte kinderen getrakteerd op een rondje Nederland. Lees verder >

Oproep: tweede brief ontvangen zonder afzender

Op 20 oktober 2014 ontving het secretariaat van de CROS een brief zonder afzender die namens de bewoners van de wijk Overbos in Hoofddorp is verzonden. Lees verder >

Handhavingsrapportage Schiphol 1e helft gebruiksjaar 2014 online

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft haar handhavingsrapportage over 1 november 2013 t/m 30 april 2014 gepubliceerd. Lees verder >

3e kwartaalrapportage Bas over gebruiksjaar 2014 beschikbaar

De 3e kwartaalrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) over gebruiksjaar 2014 is beschikbaar. Lees verder >

Handboek basiskennis vliegtuiggeluid beschikbaar

In maart en april van dit jaar gaf de heer Fred van Deventer college over het meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Lees verder >

Eerste Ringbiënnale een groot succes

De eerste Ringbiënnale heeft de verwachtingen van de organisatoren overtroffen en het publiek aangenaam verrast. Lees verder >

Er zijn geen resultaten gevonden.

Bekijk de Digitale Brochure ‘Schiphol en omgeving’Bekijk het Lespakket Schiphol